Standaard en streefwaarden voor woningisolatie

Laatste nieuwsberichten

Standaard en streefwaarden voor woningisolatie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair minister Ollongren bekend gemaakt dat er een standaard met streefwaarden gaat komen voor woningisolatie.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de gebouwde omgeving stapsgewijs gaan verduurzamen en de CO2- uitstoot richting 2050 vergaand gaan terugdringen. Hiervoor zal het warmteverlies van gebouwen en het energiegebruik van verwarmingsinstallaties worden beperkt, aardgas worden vervangen door duurzame warmtealternatieven en de eigen energieopwekking op gebouwen worden vergroot. Als onderdeel van het Klimaatakkoord is de opschaling benoemd van verduurzaming van bestaande woningen en deze te bevorderen met het vaststellen van een isolatiestandaard. De standaard wordt gebaseerd op de bouwkundige/technische mogelijkheden in combinatie met de financiële haalbaarheid.

De standaard wordt geformuleerd op het niveau van de gehele woning en uitgedrukt in een netto warmtevraag in KWh/m2 per jaar, aansluitend op de NTA8800-bepalingsmethodiek. De beoogde standaard voor de bestaande bouw wordt voor eigenaar=bewoners vooralsnog niet verplichtend voorgeschreven, maar geeft duiding over de gewenste energieprestaties van bestaande woningen vooruitlopend op de wijkgerichte aanpak. De standaard wordt voor huurwoningen wel verplicht in 2050 en verhuurders moeten zorgen dat een woning voldoet aan de standaard op het moment dat via de wijkgerichte aanpak de woning op de energie infrastructuur worden aangesloten.

Om gebouweigenaren te ondersteunen bij deze opgave is in het klimaatakkoord onder meer afgesproken een Standaard voor woningisolatie te ontwikkelen. Hiermee krijgen gebouweigenaren een referentie voor wat als goede en toekomstvaste woningisolatie kan worden beschouwd. Een afweging over een eventuele verplichting voor eigenaar-bewoners lijkt nu nog te vroeg en zal aan de orde zijn bij een evaluatie van de Standaard en streefwaarden in 2025.

Ingenieursbureau Nieman heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor isolatie in bestaande woningen als invulling voor de Standaard. Zij hebben daarbij onderscheid gemaakt naar 16 woningklasse, een combinatie van 4 bouwjaarklassen en 4 woningtypes. In het onderzoek van Nieman zijn 3 verschillende pakketten van verbetering van isolatie en ventilatie onderzocht met een verschillend ambitieniveau. TNO is gevraagd de gemiddelde jaarlijkse kosten en baten te berekenen van de 3 verschillende isolatieniveaus uit het onderzoek van Nieman voor zowel de eigenaar-bewoners van een koopwoning als de huurder en verhuurder van sociale en particulieren huurwoningen. Naast deze verduurzamingsslag voor bestaande woningbouw zal er nog een verduurzamingsslag worden gemaakt waarbij isolatie van gebouwen van belang is. Per 1 januari 2023 wordt het label C voor kantoorgebouwen verplicht. Dat betekent dus ook dat gebouwen opnieuw geïsoleerd moet gaan worden. Het RVO heeft hierover het volgende gepubliceerd.

 

Gepubliceerd door:

Gertjan Prins

Datum publicatie:

05/05/2021

ook benieuwd naar uw mogelijkheden?